Filosofi

Vores udgangspunkt er, at der i alle virksomheder findes uforløste potentialer, både i virksomheden og hos medarbejderne. Potentialer i form af “rationelle værktøjer” som f.eks. systemer og processer og i form af “emotionelle værktøjer” som for eksempel virksomhedens kultur og værdier og “spirituelle værktøjer” som for eksempel viljen og troen på sig selv.

Derfor siger vi: Bevar kernen og stimuler til fremskridt. Det gir’ resultater.

RES model

Vores filosofi om at bevare kernen og stimulere til fremskridt, bygger på, at vi tror på det effektive i at tage udgangspunkt i det ledere og medarbejdere allerede kan og have respekt for den enkeltes fagfaglige-, faglige-, og socialekompetencer.

Vi kalder det for “ReLoad” ganske som de fleste kender det fra computeren “CTRL ALT DELETE” vi genstarter computeren uden at slette harddisken, men får computeren til at køre igen – og måske hurtigere og mere effektivt. Det samme gør vi for den enkelte, teamet eller i hele organisationen.

VIl du vide mere om
hvordan du kan udvikle
din virksomhed?

CTA
Sender

Leder- og medarbejderudvikling

Mindweiss A/S blev grundlagt i januar 2001 af Ole Weiss på baggrund af hans mere end 20 års erfaring som managementkonsulent, inspirator og coach.

Virksomheden er en stærk samarbejdspartner, der udbyder leder- og medarbejderudvikling og har opnået markante resultater sammen med en lang række danske og udenlandske virksomheder.

MINDWEISS A/S

Gersonsvej 33
DK-2900 Hellerup

TLF: +45 70 26 27 17

mindweiss@mindweiss.com