Forretningsvilkår

Gældende fra august 2016

 

1. Ændringer

• Af deltagernavn
• Af afholdelsesdato indtil 6 uger før kursusstart
• Af afholdelsesdato 5 – 2 uger før kursusstart: Åbne kurser
• Af afholdelsesdato mindre end 1 uge før kursusstart: Åbne kurser
• Af afholdelsesdato 5 – 2 uger før kursusstart: Aktiviteter
• Af afholdelsesdato mindre end 1 uge før kursusstart: Aktiviteter
Uden beregning
Uden beregning
Gebyr på 50 % af prisen
Gebyr på 100 % af prisen
Gebyr kr. 2.575 pr. aktivitet
Gebyr kr. 5.575 pr. aktivitet

 

2. Afbestilling

• Kursus/anden konsulentbistand indtil 5 uger før startdato
• Kursus/anden konsulentbistand mindre end 4 uger før startdato
• Ved udeblivelse fra Åbne kurser
Gebyr på 50 % af prisen
Gebyr på 100 % af prisen
Betales den fulde investering

 

3. Lokaliteter

  • Lokaliteter bestilles og afregnes af kunden selv, MINDWEISS A/S bistår gerne med rådgivning i forbindelse med anvisning af hotel eller konferencelokaler. På Åbne kurser står MINDWEISS A/S for hele arrangementet.

 

4. Kursus og konsulentbistand

  • Investeringen er inklusive projektleder og instruktører, materialer og forberedelse, leje af lokaler og av-midler, deltagernes og MINDWEISS Adventure Team’s fortæring dog eksklusive moms og eventuel overnatning.

 

5. Gennemførelse af aktiviteter

  • MINDWEISS A/S og MINDWEISS A/S samarbejdspartnere har intet ansvar overfor skader på deltagere inventar, lånte rekvisitter og lign. der kan opstå under udførelse af aktiviteter. I forbindelse med deltagelse i undervisning og aktiviteter deltager deltagerne på eget ansvar.

 

6. Betaling

  • Faktura forfalder 4 uger før gennemførelse af kursus/aktivitet.
  • Faktura forfalder netto kontant ved anden konsulentbistand og klippekort.
  • Ved betaling efter forfaldsdato påregnes 2,5 % i rente pr. måned samt et gebyr på kr. 25,-

 

MINDWEISS A/S forbeholder sig retten til enhver tid at ændre afholdelsesdatoen i tilfælde af sygdom eller anden form for force majeure.

VIl du vide mere om
hvordan du kan udvikle
din virksomhed?

CTA
Sender

Leder- og medarbejderudvikling

Mindweiss A/S blev grundlagt i januar 2001 af Ole Weiss på baggrund af hans mere end 20 års erfaring som managementkonsulent, inspirator og coach.

Virksomheden er en stærk samarbejdspartner, der udbyder leder- og medarbejderudvikling og har opnået markante resultater sammen med en lang række danske og udenlandske virksomheder.

MINDWEISS A/S

Gersonsvej 33
DK-2900 Hellerup

TLF: +45 70 26 27 17

mindweiss@mindweiss.com