Organisationsudvikling

Vi arbejder unikke tilpassede forløb for hele organisationen

Gennem årerne har vi set mange eksempler på, at en virksomhed kan forbedre det samlede resultat, når blot en enkelt leder forbedrer sine kompetencer og indsatser.
Vi har erfaring for, at ledelsens indsats kan øge virksomhedens effektivitet og resultat med op til 30 %. Når hele organisationen udvikler sig i takt med kravene fra markedet bla bla bla..

Mennesker er forskellige og virksomheder er forskellige. Derfor målretter vi et udviklingsprogram til den enkelte, til teamet og til organisationen og virksomheden. Vi skræddersyr med stor indlevelse og respekt for virksomhedens kultur og den enkeltes kompetencer, så resultatet bliver præcis det udviklingsprogram virksomheden, den enkelte leder eller medarbejder har behov for.
Til at optimere dette benytter os af vores produkt- og metodematrix, så vi sammen kan finde det mest optimale program.

Organisationsudviklingen gennemføres via 5 procestrin.

 

5-trins processen

5-TrinsProcessen

 

 

Trin 1: Vision

Vi starter med en dialog om virksomhedens vision og formulering af konkrete mål

Værktøjer:

 • Indledende møde
 • Personlig samtale
 • Dialog
 • Afklaring og afstemning af mål og midler

 

Trin 2: Foranalyse

Vi fortsætter med en grundig informations- situations- og kompetenceafdækning, der afgør hvilke(t) udviklingsforløb, der skal iværksættes. Der arbejde f.eks med:

Værktøjer: Kvalitative-, kvantitative- og profileranalyser

 • Personlige interviews
 • Assesmentcenter
 • 360 graders Person profilanalyser
 • 360 graders Team profilanalyser
 • ValuePerform® 360 graders strategianalyse
 • “Lederhjulet” (kvantitativ og kvalitativanalyse)
 • Kundetilfredshedsanalyse
 • Medarbejdertilfredshedsanalyse

 

Trin 3: Uddannelsesprogram

Foranalysens resultater afgør, hvordan uddannelsesprogrammet skal sammensættes og hvem der skal deltage.

Værktøjer:

 • Kurser
 • Seminarer
 • Workshops
 • Træning
 • Coaching

 

Trin 4: Implementering

Ledere og medarbejdere begynder at bruge de nye værktøjer i dagligdagen ud fra formuleret plan

Værktøjer:

 • De nyligt tillærte færdigheder
 • Individuelle handlingsplaner
 • Samlet handlingsplan

 

Trin 5: Opfølgning og evaluering

Det perfekte forløb afsluttes med en struktureret, grundig og nærværende opfølgning.

Værktøjer:

 • “Vandrejournalen” (medarbejdernes individuelle handlingsplan)
 • Personlige interviews
 • Assesmentcenter
 • 360 graders Person profilanalyser
 • 360 graders Team profilanalyser
 • ValuePerform® 360 graders strategianalyse
 • “Lederhjulet” (kvantitativ og kvalitativanalyse)
 • Kundetilfredshedsanalyse
 • Medarbejdertilfredshedsanalyse

 

 

 

VIl du vide mere om
hvordan du kan udvikle
din virksomhed?

CTA
Sender

Leder- og medarbejderudvikling

Mindweiss A/S blev grundlagt i januar 2001 af Ole Weiss på baggrund af hans mere end 20 års erfaring som managementkonsulent, inspirator og coach.

Virksomheden er en stærk samarbejdspartner, der udbyder leder- og medarbejderudvikling og har opnået markante resultater sammen med en lang række danske og udenlandske virksomheder.

MINDWEISS A/S

Gersonsvej 33
DK-2900 Hellerup

TLF: +45 70 26 27 17

mindweiss@mindweiss.com